Beurse Beskikbaar KONTAK ONS Om JONGMENSE toe te rus om hulle SKEPPINGSDOEL na te jaag met passie en deurstettingsvermoe
Video ..

Klas tye

Weeksdae    08:00 - 13:00

Woensdae  11:00 - 13:00


Vakansie

Dieselfde as Gauteng skole

Klas en Kalender

Laai die inskrywingsvorm af

 

Laai die kontrak af


Lees die reëls in die kontrak


Maak seker dat jy die reëls aanvaar


Voltooi die inskrywingsvorm

(In Word of druk en voltooi dit)


Inskrywing sluit 25 Jan 2020


Met ontvangs van jou inskrywingsvorm sal ons jou skakel en ‘n onderhoud datum reël


Ouers is welkom om na die onderhoud saam te kom vir meer gedetailleerde inligting


Indien jy ver van Pretoria af woon, kan ons ‘n telefoniese onderhoud doen

Die onderhoud:


Keuringsvereistes:

Die student moet Target Life wil doen


Studente met gestremdhede sal oorweeg word indien hulle aan meeste van die aktiwiteite sal kan deelneem - skakel ons gerus


Indien jy gekeur word sal jy ‘n aanvaardingsbrief en studente nommer by die onderhoud ontvang

Epos die inskrywingsvorm aan

targetlifegeneral@gmail.com


of


Skakel ons vir ’n afspraak en bring die inskrywingsvorm saam


‘Downloads’ Koste 2020

Die ouers/voog/borg

Jan: R 8000 Registrasie fooi (Betaal voor aanvang)

1 Feb - 1 Sep: R 4000 x 8

Totaal: R 40 000


Student self (Werk na-ure)

28 Feb - 31 Aug: R1200 x 7

Totaal: R 8400

Groot Totaal: R 48 000


Kommune (Nie verpligtend)

R 2000 - R 2200 x 10 (Deelkamers)

Kos nie ingesluit nie

Totaal R 20 000 - R 22 000

 


Klasgelde sluit in

Kampe, ‘n T-hemp, ‘n baadjie, ‘n “buff”, die leen van ‘n rugsak vir die staptoer en ‘n “memory stick” met videos en beroeps-sagteware op.

Nie ingesluit nie

Kos vir die staptoer (R800), “snacks” en brandstofgeld vir ekskursies, sakgeld vir The Journey (R1500) en Winklespruit (R800) is nie ingesluit nie.

Studente is verplig om na-ure te werk

Target Life projekte sal studente help geld insamel. Borgvorms beskikbaar.
Kommune Kommune

Kommuneverblyf is OPSIONEEL

Kommunes is op die kerkgronde en baie veilig

Die koste is R2000 - 2200 (deelkamers)

Die kamers is klein, leefareas is groot

Studente koop hulle eie kos

Kontak:  Solice: 

Binne kommune plan Hek kommune plan Aansoek Stapsgewys

Bank : FNB     Naam : Pro Dev Link NPC

Tipe Rekening: Business Cheque

Rekening Nommer: 62730887041

Tak: Menlyn

Takkode: 250655
Aanvang 2020

Laai die inligting  af van waar en wanneer ons in 2019 begin, die kommunes en wat om saam te bring


Betaal die R8000 registrasiefooi voor die 1ste Januarie 2020

Aansoeke na 1 Januarie 2020 moet binne 2 dae die registrasiefooi betaal om jou plek in Target Life te verseker

‘You only live once, if you live it right, once is enough!’ Copyright © Target Life 2015 – Designed by Abel Loedolff

Nuus

Video

Proses

Kurrikulum

Klas

Kalender

Kommune

Aansoek Stapsgewys

‘Downloads’

Kaart

Aanvang 2019

Kurrikulum

Beroepsleiding

Hoëtoubane

Leierskap

Uitreik

Wêreldbeskouing

Kreatiwiteit

Kwartaal 2 Skeppingsdoel

Koninkryk ekonomie

Survivor

Huwelik & verhoudings

Finansies & Kunste

Christenskap op A-vlak

The Journey

Kwartaal 3 Toegerus

Kick-start kamp

Innerlike genesing

Christelike fondament

Fusion kamp

Karakter

Fanie Botha staptoer

Kwartaal 1 Stabiliteit

Bedieningsopleiding

Lewensvaardighede

Balans

Hoe om staande te bly

Winklespruit kamp

Kwartaal 4 Diepte

5 Deurlopende prosesse

Familiebou

Spanbou

Dissipelskap

Lewensvaardighede

AvontuurleerMap

Lewende Woord Brummeria   

72 Brummeria Str, Brummeria, Pretoria   -  GPS - 25°44'32.46"S  28°17'12.63"E


Kontak Ons

Hoof van Target Life


Abel Loedolff -      082 859 1519


Hoofde van  families


Abel Loedolff -      082 859 1519

Chanine du Toit - 082 924 6860

Havier Roux -        071 677 7665


Kantoor


Algemeen:  073 180 0765 (Solice)

                       targetlifegeneral@gmail.com

Finansies:  082 924 6860 (Chanine)                        targetlifefinance@gmail.com

Kantoor:     012 845 8370 (8:00 - 13:30)

Addres:        72 Brummeria Rd

                       Brummeria

                       Silverton,  0184

Commune: 073 180 0765 (Solice)Hoof van Target Life


Abel Loedolff -      082 859 1519


Hoofde van  families


Abel Loedolff -      082 859 1519

Chanine du Toit - 082 924 6860

Havier Roux -        071 677 7665


Kantoor


Algemeen:  073 180 0765 (Solice)

                       targetlifegeneral@gmail.com

Finansies:  082 924 6860 (Chanine)                        targetlifefinance@gmail.com

Kantoor:     012 845 8370 (8:00 - 13:30)

Addres:        72 Brummeria Rd

                       Brummeria

                       Silverton,  0184

Commune: 073 180 0765 (Solice)#top Meer oor ons “NPC” 2019 2019

Kantoor


Algemeen:  073 180 0765 (Solice)

                       targetlifegeneral@gmail.com


Finansies:  082 924 6860 (Chanine)                        targetlifefinance@gmail.com


Kantoor:     012 845 8370 (8:00 - 13:30)

Addres:        72 Brummeria Rd

                       Brummeria

                       Silverton,  0184

Commune: 073 180 0765 (Solice)Hoof van Target Life


Abel Loedolff -      082 859 1519


Hoofde van  families


Abel Loedolff -      082 859 1519

Chanine du Toit - 082 924 6860

Havier Roux -        071 677 7665


Application Form T & C 24 April 2019 @ Lewende Word Brummeria  14:00 - 18:00 Eerste Opedag