Kick-start Kamp

Innerlike genesing

Christelike fondament

Fusion kamp

Karakter

Fanie Botha staptoer

Laai die inskrywingsvorm af

 

Laai die kontrak af


Lees die reëls in die kontrak


Maak seker dat jy die reëls aanvaar


Voltooi die inskrywingsvorm

(In Word of druk en voltooi dit)


Inskrywing sluit 27 Januarie 2018

Epos die inskrywingsvorm aan

Targetlife@lewendewoord.co.za


of


Pos die inskrywingsvorm na

Posbus 2059,

Silverton, 0127


of


Skakel ons vir ’n afspraak en bring die inskrywingsvorm saam

Met ontvangs van jou inskrywingsvorm sal ons jou skakel en ‘n onderhoud datum reël


Ouers is welkom om na die onderhoud saam te kom vir meer gedetailleerde inligting


Indien jy ver van Pretoria af woon, kan ons ‘n telefoniese onderhoud doen

Die onderhoud:


Keuringsvereistes:

Die student moet Target Life wil doen


Studente met gestremdhede sal oorweeg word indien hulle aan meeste van die aktiwiteite sal kan deelneem - skakel ons gerus


Indien jy gekeur word sal jy ‘n aanvaardingsbrief en studente nommer by die onderhoud ontvang

Ontwikkel emosionele intelligensie Groei in ‘n intieme Verhouding met die Here Beroepsleiding, Leierskap en meer ‘n Reis deur Suid-Afrika, Survivor, staptoer en meer Proses Aanvang 2017 Klas Kommunes Koste Inskrywing Kalender Wat ? Waar & Wanneer ? Hoe ? 2017 Oorsig GEBEURE Maak ‘n afspraak Maak enige tyd ‘n afspraak of woon die volgende  ope dag by. Skakel ons gerus om meer detail  te bekom. Nuus Proses Familiebou Spanbou Dissipelskap Lewensvaardighede Avontuurleer Balans & perspektief Gees Liggaam Siel Verlede Hede Toekoms Die krag van geïntegreerde prosesse om groei en ontwikkeling te stimmuleer Program Groei in ‘n  veilige omgewing

Beroepsleiding

Hoëtoubane

Leierskap

Wêreldbeskouing

Uitreik

Plaasweek

Kreatiwiteit

Koninkryk ekonomie

Survivor

Huwelik & verhoudings

Finasies & Uitreik

Kunste week

A-vlak Christenskap

The Journey

Bedieningsopleiding

Lewensvaardighede

Balans

Om staande te bly

Winklespruit kamp

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Plek, Klas & Tye

Klastye

- Weeksdae 08:00 - 13:00

- Woensdag 11:00 - 13:00

Vakansie

- Vakansietye dieselfde as Gauteng skole

Kommune

Lewende Woord Brummeria

Brummeria Weg 72, Brummeria, Pretoria

GPS - 25°44'32.46"S  28°17'12.63"E


Inskrywing

Die ouers/voog/borg

Jan: R6000 Registrasie fooi (Betaal voor aanvang)

Feb - Sep: R3750 x 8

Totaal: R36 000


Student self (Werk na-ure)

Feb - Aug: R1100 x 7

Totaal: R7700


Kommune (Nie verpligtend)

R1800 - R2000 x 10 (Deelkamers)

Kos nie ingesluit nie

 Klasgelde sluit in

Kampe, ‘n T-hemp, ‘n baadjie, ‘n “buff”, die leen van ‘n rugsak vir die staptoer en ‘n “memory stick” met videos en beroeps-sagteware op.


Nie ingesluit nie

Kos vir die staptoer (R700), “snacks” en brandstofgeld vir ekskursies, sakgeld vir The Journey (R1200) en Winklespruit (R600) is nie ingesluit nie.


Target Life  sal studente help

waar ons kan met geldinsamelings-

projekte en om werk te vind, maar dit

Bly hulle verantwoordelikheid.
Bank besonderhede 

Bank: ABSA

Rekening naam:  Lewende Woord

Rekening nommer: 4076806527

Takkode:  632005

Tjeks aan:   Lewende Woord

Koste 2018

- Kommuneverblyf is OPSIONEEL

- Kommunes is op die kerkgronde en baie veilig

- Die koste is R1800 - R2000 (deelkamers)

- Die kamers is klein, leefareas is groot

- Studente koop hulle eie kos

- Kontak:  Erika: 012 845 8370

Binne Kommune plan Hek Kommune plan ‘Downloads’ Kontak ons Aanvang 2018

Laai die inligting  af van waar en wanneer ons begin, inligting oor die kommunes en wat om saam te bring


Betaal die R6000 registrasie fooi voor die 1ste Januarie 2018

Aansoeke na 1 Januarie 2018 moet binne 2 dae die registrasiefooi betaal om jou plek in Target Life te verseker

Copyright © Target Life 2015 – Designed by Abel Loedolff

Contact Us

Tel:           012 845 8370  

Email:       targetlife@lewendewoord.co.za

Adress:      72 Brummeria Rd

                 P.O.Box 2059

                 Silverton

                 0127


Heads of Target Life

Abel Loedolff -      082 859 1519


Heads of families

Chanine du Toit -   082 924 6860

Havier Roux -        071 677 7665


Commune: Erika: 012 845 8370  Living Word Brummeria:  www.lewendewoord.co.za ‘Invest a year and benefit for eternity!’ ‘You only live once, if you live it right, once is enough!’ #top Om  JONGMENSE toe te rus om hulle SKEPPINGSDOEL  na te jaag met  passie & deursettingsvermoë Target Life in 5 minutes Target explained The heart of Target Volgende is Fusion 22 - 24 Feb 2017 Spanbou & familie! Opedae Maak gerus ‘n afspaar  as jy nie ‘n opedag kan bywoon nie.